02 de març 2010

Ens vestim...

A les Maraques ens agrada molt jugar amb l'ordinador de la classe. En aquest cal vestir a la nena i al nen sense deixar-se cap peça.