27 de febrer 2010

Vella Quaresma

Carnestoltes ha marxat i ha arribat la Vella Quaresma. Té 7 potes i entre tots l'hem d'ajudar! Cada setmana cal treureuna cama.