02 de desembre 2010

L'arbre de Nadal ja ha arribat!

per fora...

...i per dins.