19 de setembre 2013

Passem llista

 Què és aquest trenet?
Per saber qui ha vingut a l'escola cal passar llista!
L'encarregat pregunta: Què ha vingut avui l'Arnau?
I l'Arnau respon: Bon dia, sóc aquí! Tot aixecant la ma.