05 de novembre 2015

Les pinces a la classe de P-4

Amb les pinces agafem força i agilitat a les mans

També fem seriacions amb els colors.
Tot jugant millorem les nostres habilitats.