28 de febrer 2016

ENTREVISTA A UNS PERIODISTES

Ja fa uns quants mesos que els nens i nenes de P5 estem treballant les notícies.

A part de les vivències o esdeveniments personals, anem una mica més lluny i intentem estar connectats amb les notícies del nostre entorn. Això és una feina de periodistes! i cada dilluns un nen o nena de la classe ens explica què ha trobat interessant en algun mitjà durant el cap de setmana.
Estem elaborant el recull…
Vam convidar les famílies a participar en el nostre projecte i hem tingut la sort de comptar amb dos professionals del periodisme: el Roger Palà i el Noel Eduardo.
Com que en volíem saber més sobre què fan els periodistes de debò, vàrem preparar unes preguntes entre tots i els hi hem fet una ENTREVISTA.
Per continuar el treball a classe, dos dels nostres companys han pres nota de les respostes.
Per acabar la sessió, ens hem repartit per grups i hem pensat quines coses havien passat darrerament a l’escola.
Ens hem tornat a trobar en gran grup i hem fet un “Consell de redacció” per explicar-les i decidir l’ordre d’importància.
Ha estat una feina molt interessant.
Moltes gràcies als periodistes que han col·laborat!