03 de maig 2017

Introduïm el CUB

Després de fer escultures amb l'esfera i el cilindre, ara és el torn del cub: