29 d’abril 2008

Els cucs de seda ja han fet el capoll!

La Isabel ha tornat a portar els cucs de seda a la classe dels Clarinets i ens hem quedat molt sorpresos quan hem vist que n'hi havia que ja havien fet el capoll! Què interessant i què curiós a la vegada. També hem pogut observar un cuc que s'estava quedant tancat dins el capoll que estava fabricant!
La Isabel ens ha explcat que passarà quan el cuc surti del capoll: es convertirà en una papallona! ja tenim ganes de veure-ho!!!